Όροι χρήσης

Γενικά

Ο ιστότοπος (website) mastelko.gr ( στο εξής καλούμενος ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος ) είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου  που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Α.ΚΟΛΟΜΒΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στο Ηράκλειο, Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 288, περιοχή Ξηροπόταμος και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 997531610 και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kolomvakis.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2810262664, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mastelko.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή/και “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Όροι συναλλαγής και προστασία προσωπικών δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής, είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο συνεννόησης επιθυμείτε) και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  και μας δίνετε την δυνατότητα να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση  και  καλύτερες τιμές μέσω έξτρα εκπτώσεων που προσφέρουμε στους επαγγελματίες πελάτες μας. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).
Τα ευαίσθητα στοιχεία σας κατά διαστήματα  διαγράφονται  από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.
Γενικώς, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες του ιστοτόπου, χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ως σκοπό, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το mastelko.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να σας εξασφαλίζει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παρά ταύτα και στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν λάθη ή σφάλματα σε πληροφορίες,  χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες καθώς και τιμών προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των δεδομένων ενός προϊόντος. Σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε τυχόν σφάλματα ή λάθη στη διευκρίνιση ενός προϊόντος, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε τηλεφωνικός ή/και με e-mail με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Για την επιλογή ενός προϊόντος και την καταλληλότητά του ή μη για τους σκοπούς ή εφαρμογές για τις οποίες επιλέχθηκε υπεύθυνος είναι μόνον ο πελάτης.
Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα mastelko.gr για:
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στο ηλεκτρονικού καταστήματος με την ονομασία mastelko.gr συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εικόνων, σημάτων,  κειμένων,  φωτογραφιών,  γραφικών, σχεδίων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση,  φόρτωση,  ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.
 

Διάφορες παρεχόμενες πληροφορίες

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (ποιο συγκεκριμένα την αντίστοιχη σελίδα στην οποία και έχει γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
 

Τρόποι πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πελατών μας, διαθέτουμε  τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
  1. Με τραπεζική κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό :
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
IBAN
EUROBANK
0026.0134.03.0200800647
GR3202601340000030200800647
ALPHABANK
661 00 2002 024490
GR5901406610661002002024490
  1. Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει ολόκληρη την αξία του προϊόντος και των υπολοίπων ποσών που μπορεί να έχουν συμφωνηθεί. Θα πρέπει να προσθέσει στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό του και/ή τον αριθμό της παραγγελίας. Το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ik@kolomvakis.gr. Εντός τριών εργάσιμων ημερών θα εμφανιστεί η κατάθεση και προχωρήσουμε στην αποστολή των προϊόντων (ο χρόνος παράδοσης που έχει συμφωνηθεί, αρχίζει να μετράει από εκείνη τη στιγμή). Ο πελάτης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη σωστή καταχώρηση και/ή καταγραφή του αριθμού του λογαριασμού και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.
  1. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Credit or Debit Card):

   Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποστηρίζονται Έντοκες ή Άτοκες δόσεις από Πιστωτικές κάρτες (Credit Cards) που φέρουν την ένδειξη MasterCard ή Visa

Το σύστημα συναλλαγών Δεν υποστηρίζει κάρτες:

  • Mε την ένδειξη Diners – American Express
  • Πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από την CitiBan
Χρεωστικές ή Προπληρωμένες κάρτες, Δεν υποστηρίζουν δόσεις . Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με εφάπαξ πληρωμή (Μια δόση).
  1. Με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσω PayPal : Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται μέσω της ασφαλούς λειτουργίας πληρωμών PayPal. Κατά τη διαδικασία αυτή οδηγείστε στη σελίδα ασφαλούς τραπεζικής συναλλαγής  της μεθόδου PayPal, κατά την οποία πιστοποιείται η εγκυρότητα της πιστωτικής σας κάρτας ανώνυμα και χρεώνεται για τη συγκεκριμένη συναλλαγή με πλήρη ασφάλεια. Αν δεν έχετε είδη κάποιο λογαριασμό PayPal δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε, απλά επιλέξτε το “Pay with my credit or debit cardκαι συνεχίστε κανονικά τη διαδικασία πληρωμής με την κάρτα σας. Η τράπεζά σας μάς ενημερώνει αυτόματα για την πίστωση του συγκεκριμένου ποσού στο όνομά σας και έτσι ξεκινάει από εμάς η διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας. Επίσης εκτός από πιστωτική κάρτα (credit card) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρεωστική κάρτα (debit card), αλλά και προπληρωμένη κάρτα (prepaid card).
  2. Με αντικαταβολή: Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με την παραλαβή της παραγγελίας στο Χώρο σας.
Για παραγγελίες όπου η συνολική αξίας της συναλλαγής είναι άνω των 500€, η εξόφληση γίνεται, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας μέσω Πιστωτικής/Χρεωστικής/Προπληρωμένης Κάρτας ή μέσω Κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
Για περιοχές εκτός Κρήτης υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση η οποία εξαρτάται από την περιοχή αποστολής της παραγγελίας, το μέγεθος της, τον τρόπο αποστολής. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον χρήστη για ποσό της επιπλέον χρέωσης πριν από την αποστολή της παραγγελίας.
(Για προϊόντα που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και πρέπει να γίνει παραγγελία, θα χρειάζεται προκαταβολή 30% του ποσού των προϊόντων αυτών για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.)
  1. Με πληρωμή στο κατάστημα: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημά μας και να επιλέξετε επιτόπου τον επιθυμητό Τρόπο Πληρωμής αλλά και να παραλάβετε την παραγγελία σας.

 

Παραγγελίες και τιμές προϊόντων προς πώληση

H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας,  από την στιγμή που θα λάβετε ενημέρωση γι’ αυτήν με χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και  τηλεφωνικά  στον αριθμό που θα έχετε καταχωρίσει κατά την παραγγελία σας . Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να σας ενημερώσει εγκαίρως σε περίπτωση της μη διαθεσιμότητας ή μεταβολής του χρόνου διάθεσης και αποστολής της παραγγελίας.
Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.
Σε ορισμένα προϊόντα με μηδενική αναγραφόμενη τιμή,  από την στιγμή που θα γίνει η παραγγελία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα και για το ακριβές κόστος του προϊόντος. Για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτησή σας θα ήταν προτιμότερο να επικοινωνούσατε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας  πριν την ολοκλήρωση της παραγγελία σας παρέχοντάς μας τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας θα σας ενημερώσει για την τιμή του προϊόντος ώστε να μπορέσετε να προβείτε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σας χρεώσουμε ή να σας αποστείλουμε το πρϊόν για το οποίο έχει καταχωρηθεί η παραγγελία, χωρίς να σας ενημερώσουμε προηγουμενος (είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω email) για την αλλαγή της τιμής. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ισχύουν για αγορές μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που καταχωρούνται μέσω του ιστοτόπου  ισχύουν μόνο για παραγγελίες που γίνονται μέσω αυτού ακόμα και αν η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από το φυσικό κατάστημα της εταιρίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στην περίπτωση που έχει διατεθεί ένα μικρό ή περιορισμένο απόθεμα προϊόντος με έκπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της και με σειρά προτεραιότητας λήψης της παραγγελίας.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας (ολικά ή μέρος αυτής) επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηλεφωνικός ή/και με e-mail. Δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας έχετε εντός 24 ωρών από τη στιγμή της έγκρισής της και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής. Ακύρωση παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή σε προϊόντα που έχουν γίνει ειδική παραγγελία από τους πελάτες.

 

Υπαναχώρηση – Επιστροφές προϊόντων

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με τον Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013). Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων με υπεύθυνη μεταφορική εταιρεία της οποίας την διαδικασία αποστολής, καθώς και τα έξοδά της θα αναλάβει ο καταναλωτής.
Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι επικοινωνήσατε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με την  ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Το επιστρεφόμενο/α προϊόν/προϊόντα για να γίνουν δεκτά θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραληφθεί, χωρίς, δηλαδή, να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία όπως το παραλάβατε από το κατάστημά  μας (ή από τη μεταφορική εταιρία. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο πώλησης) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση προϊόντων που παραλαμβάνετε και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος, φθαρμένα προϊόντα εξαιτίας της μεταφοράς κλπ).
Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να σταλούν στη  παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, 288, Ηράκλειο.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με το ίδιο τρόπο όπου έγινε και η πληρωμή (π.χ. σε πληρωμή με κάρτα πίστωση του ποσού στην ίδια κάρτα, αν γίνει τραπεζική μεταφορά τότε θα πιστωθεί το ποσό στον συγκεκριμένο λογαριασμό μόνο και όχι πίστωση σε κάποιο τρίτο προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό) και θα ολοκληρωθεί εντός 5 εργάσιμων  ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

 

Τρόποι και κόστος αποστολής

 • Προσωπική παραλαβή από το κατάστημά μας (Χωρίς επιπλέον χρέωση)
 • Παράδοση εντός της πόλεως του Ηρακλείου (Δωρεάν μεταφορικά)
 • Παράδοση στις υπόλοιπες περιοχές και νομούς της Κρήτης
  1. Παράδοση γίνεται με μεταφορική εταιρεία. Το κόστος διαμορφώνεται από τον όγκο και το βάρος του προϊόντος .*
  2. Παράδοση με τα ΚΤΕΛ καθημερινά και με όλα τα δρομολόγια και σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει ανταπόκριση. *
 • Η εταιρεία μας κάνει συχνά παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Σε περιπτώσεις εμπορευμάτων όγκου και βάρους η παράδοση μπορεί να γίνει, κατόπιν συνεννόησης , δωρεάν από την εμάς. Επίσης προτείνεται η επικοινωνία μαζί μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας ακόμα και για προϊόντα μικρού όγκου ή βάρους , για τους ίδιους λόγους.
 • Για παράδοση στην Αθήνα και τις γύρω περιοχές γίνεται αποστολή προϊόντων με μεταφορική εταιρεία (παράδοση πεζοδρομίου). Το κόστος διαμορφώνεται με βάση το όγκο και το βάρος των προϊόντων, αλλά και την περιοχή της αποστολής.* Μια ενδεικτική εικόνα για τα κόστη μεταφοράς στην Αθήνα απεικονίζεται στον πίνακα 2.
 • Για την υπόλοιπη Ελλάδα, για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση σας, η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, για να σας διευκολύνουμε όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς καθώς και αν υπάρχει στο αντίστοιχο προϊόν δωρεάν αποστολή ή ελάχιστη επιβάρυνση ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος και την περιοχή της αποστολής.
 • Για μικρά πακέτα ή δέματα υπάρχει και η δυνατότητα της αποστολής μέσω της ACS courier κατόπιν συνεννόησης ( το κόστος αποστολής διαμορφώνεται παρακάτω στον πίνακα 3 )**.

*Σε κάθε περίπτωση προτείνεται για προϊόντα όγκου και βάρους καθώς και για δυσπρόσιτες περιοχές η συνεννόηση με την εταιρεία μας μέσω τηλέφωνου ή email πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτησή σας. Επίσης με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε την πιθανότητα δωρεάν αποστολής στο συγκεκριμένο προϊόν, ή ελάχιστη επιβάρυνση ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος και την περιοχή της αποστολής.    

 Πίνακας 1 (περιοχές της Κρήτης)
Συνολικό Βάρος*** ανά Παραγγελία
Εντός των πόλεων η μη απομακρυσμένων περιοχών ( εντός των περιοχών που καλύπτονται από τα ΚΤΕΛ)
Απομακρυσμένες περιοχές ( που δεν καλύπτονται από το δίκτυο των ΚΤΕΛ )
0 – 10 Kg
3,00 €
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ
10,01 – 20 Kg
5,00 €
>> 
20,01 – 30 Kg
7,00 €
>> 
30,01 – 50 Kg
10,00 €
>> 
50,01 – 80 Kg
20,00 €
>> 
80,01 Kg και πάνω
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ   (μπορεί ανά περίπτωση να είναι δωρεάν)
>> 
 
Πινάκας 2
Συνολικό Βάρος*** ανά Παραγγελία
Βόρεια Προάστια (π.χ. Μαρούσι, Κηφισιά ή Βάρκιζα, Βουλιαγμένη,  Γλυφάδα, Πέραμα κλπ)
Κέντρο Αθήνα, Πειραιά και γύρω περιοχές
0 – 15 Kg
20,00 €
15,00 €
15,01 – 50 Kg
30,00 €
25,00 €
50,01 – 80 Kg  
35,00 €
30,00 €
Από 80 Kg και πάνω
+ 0,50 €/Kg
+ 0,50 €/Kg
 
Πίνακας  3
Συνολικό Βάρος*** ανά Παραγγελία
Εντός Κρήτης
Χερσαίοι προορισμοί
Νησιωτικοί προορισμοί
Δυσπρόσιτες περιοχές
0 2 Kg
2,50 €
3,00 €
3,00 €
9,90 €
2,01 5 Kg
5,50 €
6,60 €
6,60 €
14,90 €
5,01 – 10 Kg
10,00 €
12,50 €
12,50 €
19,90 €
10,01 Kg και άνω
+ 1,00 €/Kg
+ 1,30 €/Kg
+ 1,30 €/Kg
+ 1,30 €/Kg

***Η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από το συνδυασμό μεγέθους(όγκου) και βάρους. Αν το ογκομετρικό βάρος των προϊόντων είναι του πραγματικού ( περίπτωση ελαφριών και συγχρόνως πολύ ογκώδη δεμάτων ), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος το οποίο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος και διαιρώντας δια 5.000.
Σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται ως μέγεθος το μεγαλύτερο, είτε αυτό είναι το πραγματικό βάρος, είτε το ογκομετρικό.
Οι  τιμές στους πίνακες είναι ενδεικτικές και όχι ακριβής. Στόχος  μας είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.  Για οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία, μπορεί να έχετε,  μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για την υψηλών χρεώσεων,  αλλά και διευκόλυνσή σας, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε με την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εύρεση του χαμηλότερου δυνατού κόστους μεταφοράς.

 

Χρόνος παράδοσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 2-7 εργασίμων ημερών. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός, μιας και εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων. Για τα προϊόντα, που τη στιγμή της επεξεργασίας της παραγγελίας δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  θα σας  ενημερώνει για το εάν το προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο και για το νέο χρόνο αποστολής. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεσμεύεται με την απόφαση να διατηρήσει την παραγγελία του σε αναμονή μέχρι την εκτέλεσή της ή να ακυρώσει το μη διαθέσιμο προϊόν και να αποζημιωθεί με την επιστροφή της αξίας του προϊόντος.
Άλλες  περιπτώσεις καθυστέρησης της παραγγελίας είναι:
 • Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθώντας να επιτύχει πολύ ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες της συνεργάζεται με πάρα πολλούς προμηθευτές (εγχώριους, αλλά και διεθνείς). Υπάρχουν, λοιπόν, περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά του από τον προμηθευτή προς εμάς, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε.
 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας.
 • Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του και είναι αδύνατη η επικοινωνία (είτε τηλεφωνική, είτε μέσω e-mail) μαζί σας επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
 • Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όπου κάποια από τα προϊόντα, που έχουμε εκθέσει στο ηλεκτρονικό μας, ξαφνικά και απροειδοποίητα μπορεί να καταργηθούν από τον προμηθευτή τους. Σε αυτή τη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης της παραγγελίας  η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει τακτικά για την πορεία της αποστολής και για τις εναλλακτικές λύσεις (όπως π.χ. αποστολή της παραγγελίας χωρίς το προϊόν που καθυστερεί και ακύρωση του συγκεκριμένου προϊόντος ή ξεχωριστεί αποστολή μόλις το παραλάβουμε).